सूचना
उधोग गरौं, उधमी बनौं | उधोग गरौं, आम्दानी बढाऔं | उधमी बनौ, बेरोजगार घटाऔं | बेरोजगार लाई रोजगार, घरेलु शिप तालिमको उपहार | सीप, श्रम र कर्मले देशको मुहार हसाऔं
हाम्रो बारेमा

घरेलु तथा साना उधोगहरुको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत रुपमा प्रबर्द्धनात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराउन -घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति गठन आदेश, २०२१ बमोजिम घरेलु तथा साना उधोग विकास समितिको स्थापना गरिएको हो । २०४९ बाट यो समितिलाई नेपालका ४८ जिल्लामा विस्तार गरी उधोग प्रबर्द्धनात्मक कार्यको अलावा उधोग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरु प्रदान गर्ने गरी थप जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।


मुख्य कार्यक्रम
कार्यकारी निर्देशकको सन्देश

मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको लघु घरेलु तथा साना उधोगको विकास र विस्तार आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । रोजगार सृजना तथा उपलव्ध स्थानीय श्रोत र साधनको परिचालनको ...

कार्यकारी निर्देशक