नमुनाबस्तु

यस घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिद्धारा निम्नानुसारका डिजाइन पुस्तिकाहरु तयार गरिएको छ । तपाइलाई कुनै डिजाइन पुस्तिका चाहिएमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको मुख्य शाखा/शाखा कार्यालयमा वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क गरी प्राप्त गर्न सक्नु हुनेछ ।

    १ ऊनी धागोवाट तयारी नमुना पुस्तिका
    २ ढाका कपडाका नमुना पुस्तिका
    ३ अल्लो कपडाका नमुना पुस्तिका
    ४ हाते स्वेटरका नमुना पुस्तिका
    ५ कमरे तानवाट उत्पादित वस्तुका नमुना पुस्तिका
    ६ काष्ठकला फर्निचरका नमुना पुस्तिका
    ७ छालावाट उत्पादित बस्तु नमुना पुस्तिका
    ८ मकै खोस्तावाट तयारी वस्तुका नमुना पुस्तिका
    ९ ईम्व्रोइडरी नमुना पुस्तिका
    १० कुशन कभर नमुना पुस्तिका
    ११ गलैंचाका नमूना डिजाईनहरु
    १२ तयारी पोशाक नमुना पुस्तिका
    १३ छ्वालीका कलात्मक बस्तुका नमुना पुस्तिकाा
    १४ धातुवाट निर्मित वस्तुका नमुना पुस्तिका
    १५ बाँसवाट उत्पादित वस्तुका नमुना पुस्तिका
    १६ लेडिज हेयर कटिङ्ग नमुना पुस्तिका
    १७ पोते बुनाई नमुना पुस्तिका
    १८ वेतवाट तयारी वस्तुका नमुना पुस्तिका
    १९ कुर्ता सूरुवाल नमुना पुस्तिका
    २० रेशाकोे हस्तकलाका बस्तुका नमुना पुस्तिका
    २१ कागजको हस्तकलाका बस्तुका नमुना पुस्तिका
    २२ जेन्स तयारी पोशाक नमुना पुस्तिका
    २३ कपडामा तगेका कलात्मक बस्तुका नमुना पुस्तिका
    २४ उनी फेल्टबाट तयारी बस्तुका नमुना पुस्तिका
    २५ सल (पछौरा) हरुका नमुना पुस्तिका
    २६ प्राकृतिक रेशाबाट उत्पादित कपडाका नमुना पुस्तिका
    २७ कुरुषवाट तयारी वस्तुका नमुना पुस्तिका
    २८ ढुङ्गाबाट निर्मित कलात्मक बस्तु नमुना पुस्तिका
    २९ मिथिला आर्टका नमुना पुस्तिका
    ३० ढाका ग्राफ्टवाट तयारी नमुना पुस्तिका
    ३१ मखमली चप्पल नमुना पुस्तिका
    ३२ छाला जुत्ताका नमुना पुस्तिका
    ३३ SOFT DOLL वाट उत्पादित बस्तु नमुना पुस्तिका
    ३४ WHITE STONE नमुना पुस्तिका
    ३५ मेहेन्दी डिजाईनका नमुना पुस्तिका
    ३६ वाँसका मुढाका नमुना पुस्तिका
    ३७ प्याचवर्क नमुना पुस्तिका
    ३८ प्राकृतिक रेशावाट उत्पादित बस्तु नमुना पुस्तिका २
    ३९ व्लाउजको गलाहरुको नमुना पुस्तिका
    ४० जुरोका विभिन्न डिजाईनका नमुना पुस्तिका
    ४१ ढाका कपडावाट उत्पादित बस्तु नमुना पुस्तिका
    ४२ गलैचा तयारीका बस्तु नमुना पुस्तिका
    ४३ कुर्ता टप्सका नमुना पुस्तिका
    ४४ नेल आर्ट नमुना पुस्तिका

 

porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme