पृष्ठभूमि

घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र विस्तारका लागि संस्थागत रुपमा प्रबर्द्धनात्मक सेवाहरु उपलब्ध गराउन -घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति गठन आदेश, २०२१ बमोजिम घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको स्थापना गरिएको हो । २०४९ बाट यो समितिलाई नेपालका ४८ जिल्लामा विस्तार गरी उधोग प्रबर्द्धनात्मक कार्यको अलावा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरु प्रदान गर्ने गरी थप जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

 

porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme