उद्देश्य र कार्यक्षेत्र

लघु, घरेलु तथा साना उधोगहरुको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउनु यस समितिको मुख्य उद्देश्य हो । घरेलु तथा साना उधोग विकास समिति गठन आदेश, २०५० अनुसार यसका कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेका छन्

  • विभिन्न किसिमका (औधोगिक -उधमी विकास र व्यवस्थापन पक्षमा ) तालिम र आवश्यकता अनुसार विशेष तालिम दिने,दिलाउने ।
  • उधोगहरुलाई ऋण वितरण तथा लगानी गर्ने र सो योजनाको लागि उधोगहरुको किसिम तथा प्राथमिकता तोक्ने ।
  • उधोगहरुको स्थापना गर्ने र उत्पादित मालसामानहरु विक्रि वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
  • किस्तावन्दीमा उधमीहरुलाई आवश्यक कोरामाल, मेसिन, ज्यावल, तथा औजार आदि विक्रि वितरण गर्ने ।
  • उधोगबाट उत्पादित मालसामानहरुको बिक्रि वितरण बढाउने, नेपालभर विक्रि कक्ष खोल्ने र  अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत त्यसको आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • स्वदेशी वस्तुको निकासी बृद्धिका लागि सहायक हुनेखालका  अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनीमा भाग लिने र सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • उधोग प्रबर्द्धनमा सहायक हुने किसिमका योजना वा पुस्तकहरुको प्रकाशन गर्ने वा गोष्ठी ,प्रदर्शनी, सम्मेलन तथा अध्ययन भ्रमणको आयोजना गर्ने ।
  • उधोगको क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने, उधोगी वा शिल्पकारहरुलाई प्रोत्साहित गर्न पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाउने ।
  • माथिका खण्डहरुमा उल्लेखित कुराहरुको अतिरिक्त उधोगको विकास तथा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य काम कार्वाही गर्ने
porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme