मुख्य कार्यक्रम

नेपालको आर्थिक संरचनामा कृषि क्षेत्र माथिको अत्यधिक निर्भरतालाई कम गरी औद्योगिक विकासको गतिलाई निरन्तर तुल्याउनु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । यसै परिप्रेक्ष्यमा गैह्र कृषि क्षेत्रमा आयमूलक रोजगारीका थप अवसरहरु जुटाउनको लागि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति एवं अर्न्तर्गतका कार्यालयहरु द्धारा उद्यमी सिर्जना गर्न विविध विषयमा सीप विकास र उद्यमशिलता विकास एवं ब्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम लगायत प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा संचालन हुदै आएका छन । यस प्रकार संचालन गरिने उद्यम सिर्जना तथा उद्योग प्रबर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरुलाई स्थानीय माग र सम्भाब्यतामा आधारित बनाई बढी उपलब्धिमूलक एवं प्रभावकारी बनाउन बाञ्छनिय हुनेछ ।

porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme