उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम

Publish On: August 4, 2016
उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको उत्पादकत्व तथा गुणस्तर वृद्धि गर्ने उद्दश्ेय र समितिको नीति अनुसार समितिको गठन आदेश २०५० मा “किस्ताबन्दीमा उद्यमीहरुलाई आवश्यक कोरामाल, मेशिन तथा औजार आदि बिक्री वितरण गर्ने” व्यबस्था भए अनुसार यस समितिले आ.व. ०६६।०६७ देखि लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको आवश्यकता र माग अनुसार उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । यस कार्यक्रम अनुसार भौगोलिक दुर्गमताको आधारमा उद्यमीहरुलाई मेशिन औजार तथा उपकरणहरू ४०–६०% छुट मूल्यमा हस्तान्तरण गरिने र आ.व. ०७०÷०७१ देखि काठमाडौं उपत्यकाका उद्यमीहरुलाई ३५% छुटमा मेशिन औजार उपलब्ध गराउँदै आएकोले यसबाट स–साना उद्यमीहरुलाई राहत पुग्ने विश्वास गरिएका े छ । यस कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गरी उद्योग विस्तार हुने क्रम निरन्तर रुपमा बृद्धि भै रहेको छ ।

उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम:

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास, विस्तारमा गति प्रदान गर्न उद्यमीको माग अनुसार उपयुक्त मेशिन औजार तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ । यसबाट उद्योगको उत्पादनमा क्षमता तथा गुणस्तर बृद्धि हुनेछ ।

porno gif porno resimleri Seks Resimleri- Am Resimleri- Meme Resimleri- Turbanli Resimleri Adult Resimleri pornofilme